Hazır Göz Protezleri

Hazır Göz Protezleri

Hareketli proteze uygun ameliyat yapılmamış gözlere hazır protez uygulanabilir. Burada dikkat edilmesi gereken konular vardır.

     HAZIR PROTEZLER
     Geçmişte yapılan ameliyatlarda gözün tamamı çıkarılmış ve yerine top gibi sferin konmadığı gözlerde hazır protezler konabilir.
     Sağlık için uygun mu? Evet, ama mükemmellik şartları sağlanmalıdır. Bunun için aşağıda ana hatları belirlenen kurallara uygun olmalıdır. Bu sağlanamazsa kişiye özel protez yapılmalıdır. Protezin yapıldığı malzemelerin de kalite yönünden farklı olduğu da unutulmamalıdır.
     Hazır protez yerleştirilirken:
     Rahatlık: Hasta rahatlığı hissetmeli, protez aldığı yerden memnun ayrılmalıdır.
     Göz kapakları: Göz rahat bir şekilde kapatılabilinmelidir. Kapaklar gergin olmamalı ve proteze basmamalıdır. Veya bol olup aradaki mesafenin çokluğu nedeniyle protez göz çukurunda dönmemelidir. Üst göz kapağında çökme olmamalıdır. Veya büyük olup kapaktaki sulkus denilen kıvrım düzleşmemelidir. Göz kapağı diğer göze göre düşük olmamalıdır.
     Küçük protez: Küçük protez gözde kapak hareketleri ile çok oynar, göz çukurunda yer değiştirir, döner, hareketle şaşılık oluşur. Protez küçük olunca kapak da düşük olur. Kapak üstünde dışarıda zamanla çukur oluşur. Alt kapak içe döner.
     Büyük protez: Diğer gözle aynı büyüklükte olmalıdır, küçük veya büyük olmamalıdır. Küçük protezde kapak düşük olur, büyük protezde göz kapatılamaz. Alt kapağa baskı yapar ve kapak dışa döner.
     Şaşılık: Karşıya bakarken şaşılık olmamalıdır.
     Göz bebeği: Göz bebeği her iki gözde de eşit büyüklükte olmalı, kenarı düzgün olmalıdır. Göz bebeği yukarı veya aşağı  pozisyonda olmamalıdır. Merkezden dışa veya içe dönük olmamalıdır. İrisin rengi sağlam göz renginde veya sağlam göze yakın olmalıdır.
     Üst kapak: Protez büyük olunca üst kapak gerilir, kapak kıvrımı kaybolur. Küçük olunca kıvrım artar, bir süre sonra üst kapakta çökme meydana gelir.
     Alt kapak: Alt kapak üzerine baskı yapmamalıdır. Bu en önemli konudur. Buna uyulmazsa bir süre sonra
kapak dışa döner ve protez gözden düşer, kapaklar protezi tutmaz hale gelir. Protez küçük olursa kapak içe döner, hasta rahatsız olur.
     Beyazlık: Aşırı beyaz olmamalıdır, diğer gözün hafif sarı ve donuk, damarlı görüşü diğer göze uygun olarak bu göze de yansıtılmalıdır. Aşırı beyaz sırıtır. Çok donuk ve mat da olmamalıdır.
      Hazır göz protezi seçerken: Bu bir sağlık işidir ve mükemmellik aranmalıdır.
*Olayın göz hekimi işi olduğunu unutmamalı ve mutlaka göz doktoru kontrolünde uygulanmalıdır.
*Geniş bir protez stoku olmalıdır.
*Gün ışığında seçilmelidir.
*Göz protezleri çeşitli maddelerden yapılmaktadır. Size uygun olanı seçmelisiniz.
 

 

 

 

Main Midle Holder Not Insert
Bottom Holder Not Insert