Hareketli Protezde Başarısızlık Nedenleri

Hareketli Protezde Başarısızlık Nedenleri

Hareketli protez uygulamasında önemli kriterler vardır. Bunların sağlanmaması yeterli hareketi engeller.

     HAREKETLİ GÖZ PROTEZİNDE BAŞARISIZLIK
     Hareketli bir protez uygulamasının başarılı olması için konunun ana hatlarının ana hatları şöyledir:
     Göz hareketli proteze uygun mu? Hastanın talebi ve göz doktorunun arzusu hareket yönünde olabilir. Doktor hareketi sağlayıcı bir uygulama için çok fazla gayret içinde de olabilir ama göz buna uygun değilse ileride sıkıntı doğurabilecek bir uygulamadan kaçınmak gerekir.
     Uygun malzeme: Göz ortasına yerleştiren sferin, pegin ve kılıfın göze uygun olması hareket için önemlidir.
     Sfer: Göz ortasına yerleştirilen küre (sfer) gözün durumuna uygun olmalıdır. Sfer uygulamasında hidroksi apetit, kemik görünümünde, arasında boşluklar olana sfer çok kullanılmaktadır. Ortası dolu akrilik sferler ağır olur, üzerinede akrilik bir kılıf eklenmesi hareketi yavaşlatır.
     Çok farklı sferler: Sferler farklı özelliktedir. En çok kullanılanlar hidroksi apetit sferlerdir ve ameliyat alında direk yerleştirilmeyip bazı bölgelerinin yontulması gerekmektedir.
     Sferin büyüklüğü: Büyük veya küçük olması hareketin sağlığını engeller. Küçük olursa protez büyük olur ve bu ağırlık nedenidir, hareketi azaltır.  Büyüklük alanı daraltır.
     Sfere özel yontmalar: Birçok cerrah sferi küre olarak yerleştirmez. Tabanını daha iyi hareket etsin diye yontularak konikleştirir, ön tarafı yontularak peg yerleştirilecek şekilde düzleştirilir. Yontmanın yapılmaması ve sferin yuvarlak küre şeklinde yerleştirilmesi de hareket azlığına neden olmaktadır.
     Peg’ in önemi: Ülkemizde sfer ile protez arasına konacak, proteze ve sfere giren peg uygulaması genellikle yapılmamaktadır. Çünkü çok hassas bir uygulama gerektirmektedir.  Bu hareketi de azaltmaktadır.
     Hareket alanı: Sfer kondu, ameliyat bitti, bir ay sonra protez konacak duruma gelir. Göz kapağı ve sfer arasında protezin yerleştirilmesine uygun yeterli alan olması gerekmektedir. Bu alanın azlığı hareketi engeller.
     Benim hareketli protezim başarılı mı? Rahatsanız, ağrı olmuyorsa renk tutuyorsa, enfeksiyon oluşmuyorsa, yıllarca dışa açılma olmadıysa,5-6 seneyi huzurlu geçirdiyseniz size uygulanan protez  başarılıdır.
     Deneyim, ilgi, kontrol: Anlatılanların hepsi ile hareketli protez için deneyimin önemine dikkat çekilmektedir. Doktorun ameliyatı yapması, protez uygulamasını başkasına göndermesi başarısız hareketli protezin en önemli nedenidir.

Main Midle Holder Not Insert
Bottom Holder Not Insert