PEG (Ayak) / Geçici PEG(Dübel)

PEG (Ayak) / Geçici PEG(Dübel)

Polimetil metakrilat (PMMA) (akrilik), titanium... ayaklar

         Hareketli protez uygulamasında göz ortasına yerleştirilen küre (sifer) ile gözün üzerine yerleştirilen kılıf arasındaki bağlantıyı sağlamak için kullanılan pime peg denir. Peg 3 mm kalınlığında 13 mm uzunluğunda başı yuvarlak pimdir. Gözün renkli kılıfında bu başlığa yerleşecek durumda çukur vardır, eklem gibi çalışır. Pim olmadan da kısmen hareket sağlanabilir. Peg yapımında  değişik malzemeler kullanılır. Tenon fasya implant üzerine yerleştirildikten sonra konjonktiva dikilir. 4-8 hafta geçici konformer konur. Enükleasyondan sonra 6 ay beklenerek  İmplantın vaskülarizasyonu için zaman sağlanır. (Protez içine doğru damarlaşma)
Önce geçici peg yerleştirilir. Fibrovaskülarizasyon oluştuktan sonra asıl peg basit bir ameliyat şeklinde yerine konur.
      İmplantın vaskülarizasyonu ne demektir? Gözenekli siferlerde bir süre sonra gözeneklerin içine damar ve benzeri yapılar nüfuz ederek protezle bütünleşme sağlanır. Evisserasyonda skleraya (gözün beyazına 2-3 yerde dikine kesi yapılarak bu işlem için damarsal yapıların girişi kolaylaştırılır.

 

 

 

Main Midle Holder Not Insert
Bottom Holder Not Insert